Energetyka wiatrowa

W ramach wsparcia inwestorów z branży energetyki wiatrowej oferujemy kompleksową obsługę środowiskową projektu od złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia) po opracowanie kompletnego Raportu o oddziaływaniu farmy wiatrowej na środowisko i uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom klientów na poszczególnych etapach procedury środowiskowej jesteśmy w stanie wykonać wybrane analizy przewidziane w Raportach o oddziaływaniu elektrowni wiatrowych na środowisko, takie jak:
    analiza akustyczna,
   
ocena wpływu na krajobraz (wizualizacja 2D i 3D),
   
analiza zasięgu widoczności turbin wiatrowych,
   
analiza efektu migotania cienia (shadow flicker),
   
ocena oddziaływania w zakresie pól elektromagnetycznych,
   
ocena oddziaływania w zakresie infradźwięków.

Dodatkowe usługi doradcze przy inwestycjach związanych z energetyką wiatrową obejmują:
    Environmental due-dilligence (EDD),
    Feasibility study,
    Micrositing,
    konsultacje społeczne.

Posiadamy doświadczenie zarówno w inwestycjach dotyczących pojedynczych turbin wiatrowych, jak i ich zespołów składających się z większej liczby maszyn.

.