Fotowoltaika (PV)

W związku z dynamicznym rozwojem licznych projektów farm fotowoltaicznych, oferujemy wsparcie inwestorów obejmujące procedury środowiskowe projektu fotowoltaicznego. Inwestycja tego rodzaju może wiązać się z potencjalnym oddziaływaniem na środowisko i w konsekwencji wymagać opracowania Raportu oddziaływania na środowisko. Jednakże brak precyzyjnych wytycznych będących aktualną wykładnią prawa w tej dziedzinie umożliwia uzyskanie Decyzji środowiskowej na podstawie rozszerzonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia, która stanowi załącznik do wniosku składanego w Urzędzie Gminy lub Miasta.

Dzięki rzetelnemu opracowaniu rozszerzonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia przez Naszą firmę, mogą Państwo zaoszczędzić czas oraz uniknąć często zbędnych kosztów generowanych przez konieczność opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

.