O firmie

Enquest to dynamicznie rozwijająca się firma, działająca w obszarze ochrony środowiska, branży projektów drogowych oraz energetyki odnawialnej. Nasze usługi obejmują sporządzanie dokumentacji w formie specjalistycznych analiz, opinii, a także opracowań inżynierskich i środowiskowych, wymaganych prawnie przy realizacji określonego typu inwestycji. Oferta skierowana jest zarówno do osób fizycznych, małych firm i dużych przedsiębiorstw sektora prywatnego, jak i do urzędów oraz instytucji publicznych.

Bogata wiedza i doświadczenie naszych specjalistów, a także wykorzystywane przez nich najnowsze technologie, gwarantują sprawne przeprowadzenie powierzonej nam inwestycji przez procedury środowiskowe. Dokumentacja projektowa przygotowywana jest w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz najnowszych wytycznych z dziedziny ochrony przyrody.

Pragnąc, by nasze projekty były jak najbardziej rzetelne, każdego klienta traktujemy indywidualnie. Naszym priorytetem jest gwarantowanie bezpieczeństwa inwestycji, ze szczególnym naciskiem na szybką identyfikację zagrożeń pojawiających się w trakcie jej projektowania i realizacji. Zapewnienie z naszej strony tego rodzaju wsparcia umożliwia oszczędność czasu oraz uniknięcie zbędnych kosztów procesu inwestycyjnego.

.