Inwentaryzacje, screeningi i monitoringi przyrodnicze

Oferujemy wykonanie inwentaryzacji, ekspertyz, waloryzacji i opinii przyrodniczych w zakresie flory, fauny oraz przyrody nieożywionej. Opracowania tego typu wymagane są przy różnego rodzaju inwestycjach, do których zaliczane są m.in.:
•    linie energetyczne,
•    farmy wiatrowe i fotowoltaiczne,
•    drogi i linie kolejowe.

Każde opracowanie wykonujemy wg powszechnie stosowanej metodyki badań, definiując działania zapobiegające bądź ograniczające negatywne oddziaływanie na przyrodę. Do rzetelnego opisu każdorazowo dołączana jest obszerna dokumentacja fotograficzna.

.